DUHOVNI ODNOSI

Nekatere duše na prvi pogled postanejo naše; druge, ki jih pogosto srečujemo, za vedno ostanejo neznane. Nekatere duše ostanjejo dlje časa v našem srcu, druge odidejo po krajšem postanku, kot vlak, ki zapusti železniško postajo.  

 

PRIJATELJSTVO

Prijateljstvo je univerzalna duhovna privlačnost, ki duše povezuje z vezjo božanske ljubezni. Združitev mnogo sorodnih prijateljskih duš v Eno, deluje po naših čustvih, inteligenci in intuiciji ter se izraža v pristnem duhovnem prijateljstvu.

 

Prijatelji iz prejšnjih življenj.

Ob razvijanju prijateljskega instinkta začutimo in odkrivamo svoje prijatelje iz preteklih inkarnacij. V naše življenje pa privabimo tudi neprijatelje iz prejšnjih življenj – z namenom razreševanja karme. Več o tem kasneje.

So ljudje, s katerimi imamo vsakodnevne stike, pa vendar do njih ne čutimo simpatija. Naučimo se jih sprejemati in se jim prilagodimo. So pa tudi ljudje, ki nas takoj navdajo z občutkom, da jih že od nekdaj poznamo. To je znak, da so prijatelji iz preteklih inkarnacij. Ne zanemarimo jih, okrepimo prijatelstvo, ki obstaja med nami. Vedno bodimo pozorni nanje, kajti naš nemiren um jih lahko spregleda. Pogosto se pojavijo zelo blizu nas, saj jih priteguje ravno prijateljstvo, rojeno v daljni preteklosti. Ti predstavljajo našo bleščečo zbirko draguljev duš – nenehno jo povečujmo. V tej svetli galaksiji duš bomo zalgdali velikega Prijatelja, ki se nam žareče in jasno smehlja.

Vsak posameznik ima svoje merilo za fizično in duhovno lepoto. Kar se nekomu zdi grdo, je za drugega lepo. Če pogledaš širšo množico, so ti nekateri obrazi takoj všeč, drugi pa te ne pritegnejo. Kadar tvoj um nemudoma pritegnejo podobne notranje in zunanje poteze posameznika, je to prvi znak, da si našel prijatelja iz preteklosti. Tvoji dragi, ki si jih nekoč že ljubil, bodo pritegnjeni k tebi s prenatalnim občutkom prijateljstva.

Neotesanost in sebičnost odbijata prijatelje iz prejšnjih inkarnacij, prijaznost pa jih priteguje k nam. Zato bodimo vedno pripravljeni, da jih srečamo na pol poti.

 

Lažni prijatelji

Bog živi in fiha v vseh… Najprej ljubi samega sebe in če si sposoben ljubiti drugega bolj kot sebe si pripravljen na pravega prijatelja. Če si resničen do sebe in pravi prijatelj do drugih, boš pridobil prijatelstvo Boga. Če do prijateljev nisi prijazen, se ne meniš za božanski zakon samorazširjanja, ta pa je edini, po katerem lahko tvoja duša zraste v Duhu. : komur ne uspe zbuditi zaupanja v srcih drugih, kdor ni sposoben zasejati kraljestva svoje ljubezni in prijaznosti v polja drugih duš, me more upati, da bo svojo zavest razširil v kozmično Zavest.

Včasih se eden ali dva prijatelja izkažeta za lažna in nas prevarata. Pritegnemo tudi neprijatelje iz prejšnjih življenj, osebe s katerimi nimamo čistih računov – z namenom poravnave karmičnega dolga. Včasih se lažni prijatelj pojavi, ker smo bili pozorni le na zunanje vzgibe, fizično privlačnost in smo spregledali bistvo – vsebino.

Na vsak način bi se morali prizadevati pridobiti prijatelje in sorodne duše iz prejšnjih inkarnacij. Spznamo jih po podobnih telesnih, umskih  in duhovnih značilnostih. Dvigniti bi se morali nad razum, preseči golo preračunljivost o materialni koristi ali celo o duhovnem dobičku in izpopolniti svoje življenje s prijatelji, ki se je začelo v predhodni utelešenosti, v božansko prijateljstvo, ki je hrana duhovnega odnosa.

 

Prijateljstvo in razvoj kozmične zavesti

Družaben način razvoja kozmične zavesti poteka prek ljubezni do družine, sosedov, dežele in vsega sveta kot do samega sebe. Ko odkrijemo moč duhovnega prijateljstva, se počutimo kot kralj in kraljestvo naše ljubezni ne zajema samo vseh ljudi, ampak tudi živali, rastline, zvezde in sploh vsa živla bitja. Ljubi vse može kot svoje brate, ljubi vse žene kot svoje seste, ljubi vse starejše ljudi kot sovje starše inljubi vse ljudi – črne, rjave, rumene, bele, rdeče kože – kot svoje prijatelje in brate. To je družaben način doseganja kozmične zavesti.

 

Umetnost pridobivanja prijateljev

Da bi imel prijatelje, moraš biti pijateljski. Če odpreš vrata magnetni moči prijateljstva, bošpritegnil dušo ali duše podobnih vibracij. Čim bolj pirjateljski boš do vseh, tem več boš imel resničnih prijateljev.

Kadar je med dvema dušama pravo pijateljstvo in kadar skupaj iščeta duhovno ljubezen inkadar je njuna edina želja služiti druga drugi, takrat njuno prijateljstvo prižge ogenj Duha. Prek popolnega božanskega prijateljstva, ki zajemnno išče duhvno popolnost, boš našel velikega Prijatelja.

Pravo prijateljstvo je široko in vključujoče. Sebična navezanost na enega samega človeka, ki izključuje vse druge, ovira razvjo božanskega prijateljstva. Kozmično prijateljstvo razširja meje žarečega kraljestva tvoje ljubezini…

Prizadevaj si biti kozmični prijatelj, prežet s prijaznostjo in naklonjenstjo do vseh živih bitij, tak, ki povsod seje ljubezen.


Duhovni magnetizem

Magnetizem je sila, ki deluje privlačno, spodbujajoče in razširjajoče. Magnetna moč je lastna Duhu. Nekdo bi lahko rekel: “Spoznal sem prijatelja z magnetizmom, ki me vnavdihuje in razširja mojo zavest. “ To je moč magnetizma, ki si je vsi želimo. Ta moč razširja zavest – za razliko od hipnoze ali živalskega magnetizma, ki le omami čute.

Vsaka mati bi morala naučiti svojo hčer, kako postati privlača le z duhovnim magnetizmom in kako se odeti v privlačnost, stkano iz modrosti, razumevanja, pozornosti, umske prisotnosti, pravega učenja in vsesplošne učinkovitosti. Duhovni magnetizem pritegne duhovne duše.