ZLI ELEMENTALI - DUHOVI V PROSTORU

Elementale imenujemo duhove. Duhovi se ločijo na dobre in slabe. Slabe (zlobne) elementale imenujemo tudi entitete. Zli elementali ali duhovi so skupki kaotične energije, ki imajo obliko krogle in nikoli niso naravnega izvora. Nastajajo v bivalnih prostorih samo zaradi močnih čustvenih konfliktov, ki jih imajo ljudje med seboj in sami s seboj.

Ko življenjske okoliščine pripeljejo človeka v stanje hude agresivnosti ali depresije, žalosti, strahu, jeze ali čustvene bolečine se iz njegove aure izloči kroglasta tvorba premera okrog pol metra, obvisi v prostoru in ponavadi ostane na istem mestu. To kroglasto tvorbo smo poimenovali »elemental«. Elementali se pogosteje pojavljajo v bivalnih prostorih v katerih je prisotna visoka jakost škodljivih sevanj, kot tam, kjer sevanj ni. Nikoli pa se ne pojavijo na lokacijah, kjer so prisotne geomantične točke.

Elemental ima čustveni naboj, ki je enak čustvu, ki je bilo prisotno ob njegovem nastanku. S pomočjo radiestezije lahko elementale natančno lociramo v prostoru. Pomagamo si z barvnim krogom za merjenje radiestezijske barve, na katerem so označeni posamezni čustveni zapisi, Postopek je sledeč: zamislimo si kroglasto tvorbo v prostoru, tako kot je bila opisana, nastavimo nihalo v center kroga in vprašamo »prosim, povej mi kakšen je najmočnejši elemental v tem prostoru?«. Nihalo bo zanihalo in pokazalo proti najmočnejšemu elementalu, ki je označen na barvnem krogu.

 

Elenentali zla

Elementale zla ustvari človek sam in so vedno rezultat močnih čustvenih konfliktov . Prisotnost elementalov ugotavljam, da bi ljudem lahko bolj učinkovito pomagala. Elementali zla so shranjeni v človekovi auri, pa tudi v prostoru. Elementali zla spadajo pod človeško destruktivno naravo – glej članek Vrste škodljivih energij, in so ena od treh najbolj uničujočih entropij v človeku in okolju. V tej rubriki bom opisala samo elementale zla v prostoru. Najbolj pomembno pa je, da jih lahko odstranimo iz prostora. Težje pa je spremeniti človekov značaj, ki je nagnjen k (samo) destrukciji in tako vedno znova ustvarja nove elementale zla. Radiestezistom  pa ni vedno lahko razlagati o tem, kaj smo našli in kakšne vrste elemental se skriva v njegovi hiši oz. stanovanju. Če najdemo na primer na zakonski postelji elemental agresivnosti, je bolje to zamolčati, saj partnerja že sama najbolje vesta, kaj se je tam dogajalo. Elemental zla, spolne zlorabe in agresije v spalnicah, ki ga je ustvaril eden (bolj agresiven) zakonec, se vedno »hrani« z agresivnim načinom izživljanja spolnosti, zato se partner, ki se s tem početjem ne strinja – zaradi prisotnosti tovrstnega elementala popolnoma nemočen.  S pomočjo radiestezije lahko včasih prodiramo tudi v zelo osebne sfere človeških odnosov, vendar tega ne smemo zlorabljati.

 

Vrste elementalov po rediestezijski meritvi s patentiranim kapljičnim nihalom določimo:
Med črno in rdečo pokaže elemental agresivnosti, pri oranžni pokaže elemental depresije in apatije, pri rumeni elemental žalosti, zelena strahu, modra jeze in indigo čustvene bolečine. Če pa nihalo pokaže belo radiestezijsko barvo pomeni, da v prostoru ni prisotnega nobenega elementala.

Merjenje nadaljujemo z vprašanjem »prosim pokaži mi drugi najmočnejši elemental v prostoru« in tako naprej, dokler na naše vprašanje ne dobimo bele barve, kar pomeni, da je pokazalo že vse prisotne elementale.

Ta meritev za preiskavo prostora popolnoma zadostuje, čeprav lahko elemental tudi natančno lociramo. Ko nihalo pokaže na primer elemental žalosti, se postavimo k steni prostora in vprašamo: »prosim, povej mi kje se nahaja elemental žalosti?« Nihalo bo zanihalo v določeno smer. Gremo v to smer in ko pridemo na lokacijo, kjer je prisoten, se bo nihalo pričelo vrteti v desno, kar pomeni »ja«. Če želimo lahko s pomočjo nihala določimo tudi njegovo velikost, vendar to ni več vsebinsko pomembno. Prav tako ni vsebinsko pomembno vprašanje kdaj je elemental nastal in kdo ga je naredil.

Zli lementali  ali entitete rušijo čustveno ravnotežje človeka. Ko se enkrat pojavijo so kar tam, zelo dolgo časa. Sami od sebe se ne razkrojijo. Elementali imajo minimalni intelekt, imajo željo po samoohranitvi in rasti. Poskušajo učinkovati na stanovalce, ne le na območju kjer se nahajajo temveč v celotnem stanovanju. Ko se ljudje premikajo po stanovanju, hodijo tudi skozi elementale. Elemental učinkuje na ljudi tako, da poskuša pri njih kar tako, brez posebnega razloga zbuditi enako čustvo, kot je bilo prisotno takrat, ko je nastal.

Če najde človeka v trenutku šibkosti, elementalu uspe zbuditi enako čustvo, torej, če je bil tam na primer elemental agresije, postane človek agresiven brez pravega razloga. Takrat se v njegovi auri pojavi kaotična energija agresivnosti, ki jo elemental v prostoru posrka in tako nekoliko poveča svoj premer, istočasno tudi poveča jakost svoje energije. Nekoliko večji in močnejši elemental pa uspe pri človeku zbuditi enako čustvo še hitreje, kot prej, ko je bil šibkejši. Tako pride do začaranega kroga, ko se elementali v prostoru zelo hitro povečujejo, dobivajo čedalje močnejše energije in čedalje večji vpliv na ljudi.

Elementali oz entitete lahko zrastejo tudi do premera več kot deset metrov in pridobijo močnejšo energijo kot je energija pod 420 kilovoltnim daljnovodom. Ko postanejo tako veliki se pričnejo med seboj združevati. Prav tako se lahko razširijo tudi v sosednja stanovanja, če ljudje živijo v stanovanjskih blokih in tam učinkujejo na nič hudega sluteče sosede.

 

Elementali zla se hranijo, rastejo in se množijo

Elementali za svoj obstoj potrebujejo »hrano«, to je energijo. Speljejo na »led« človeka - žrtev, da podleže njegovemu vplivu in se razjezi…s to jezo človek ponovno nahrani elemental, ki neprestano raste, in obenem ustvarja še nove elementale.  Ko energija elementalov , ki so prisotni v bivalnih prostorih premočno naraste, pomeni, da tudi tako učinkuje na ljudi. Zgodi se, da zgubijo sposobnost razsodnega razmišljanja ker so stalno podvrženi vsiljenim čustvom elementalov. V tako čustveno onesnaženih hišah dialog med ljudmi ni več mogoč, ker samo vpijejo eden na drugega, lahko pripelje tudi do fizičnega nasilja ali celo umora. Če v taki skupnosti živi več ljudi, ponavadi taka skupnost razpade, če gre za kmetijo razpade kmetija, ker se ljudje ne morejo več ničesar dogovoriti, če gre za družinsko podjetje, razpade podjetje, če gre za družino, razpade družina.

Do tako uničujočega delovanja elementalov ne more priti v nekaj letih, potrebna so desetletja ali več, vsekakor pa je to odvisno tudi od jakosti Zemljinih sevanj v prostoru. Če stanovalci, ki so »ustvarili« elementale, hišo prodajo, ostanejo elementali ravno tam in učinkujejo na naslednje stanovalce. Če pa hišo porušijo in na istem mestu postavijo novo, to čisto nič ne menja. Učinkuje le, če zgradijo hišo na drugi lokaciji in na stari posadijo travo ali sadovnjak, ne zato, da bi te tvorbe izginile, ljudje ne živijo več na njihovem območju.

Ko smo raziskovali arheološke najdbe, smo ugotovili, da so na območjih, kjer je v prvi svetovni vojni potekala fronta elementali še vedno prisotni. Na arheološkem najdišču, kjer ljudje niso živeli zadnjih osemsto let pa zlih elementalov nismo našli. Narava jih kljub vsemu razkroji, če ni več pogojev, da bi jih kdo hranil, žal to traja zelo dolgo časa.