FAZE V RAZMERJU: DUŠE DVOJČICE

Ta prispevek (prevod) namenjam vsem, da če doživite ta blagoslov in spoznate svoj plamen dvojček, dušo dvojčico, ne uničite tega blagoslova zaradi »zastarelih vzorcev ljubezni«, vzorcev egota in neznanja o teh vzorcih. Seveda enako velja tudi zame, saj smo vsi učenci v šoli Ljubezni in Življenja.

Razlagam vam pomen »plamen dvojček« ali »duše dvojčice« in njun pomen v razmerju. (Kar je enako).

FAZE V RAZMERJU DUŠ DVOJČIC

  1. Prepoznanje in Začasno duhovno prebujanje

  2. Preizkušnje

  3. Krize

  4. Tekmovalno rivalski odnos

  5. Predaja

  6. Sijanje (sevanje notranje svetlobe)

  7. Harmonizacija

 

Ključ, da preidete v zadnjo fazo v Harmonijo z najmanjšim trpljenjem, je, da obidete svojo fazo Preizkušenj Kriz in Tekmovalno – rivalske faze. To lahko storite tako, da ves čas ostanete predani Bogu – Izvorni energiji svetlobe, ljubezni, modrosti, radosti…

1 FAZA: Prepoznanje in Začasno duhovno prebujenje

Značilnosti 1. Faze: Oba plamena prepoznata drug drugega na dušnem nivoju in se počutita, kot da sta se že davno srečala in spoznala. V zvezi so prisotni sočasni dogodki, kot so telepatija, enaki občutki in misli, spoznanja… Srčni čakri se odpreta in obe duši se začneta hitro stapljati s tretjo, skupno že dvignjeno, energijo. Oba dvojčka plamena doživita izkustvo pospešenega duhovnega razumevanja. Namen faze Prepoznavanja in Začasnega duhovnega prebujenja: Aktivacija dušnega spomina drug drugemu o poslanstvu posamezne duše – o namenu življenja in pomoč drug drugemu pri zavedanju višjih nivojev Zavesti.

2 FAZA: Preizkušnje

Značilnosti 2. Faze: Prvotno začasno duhovno zbujanje (razsvetljenstvo) upada. Ego (»omenjeni in nižji jaz«) začne prihajati na površje. Eden ali oba plamena se poskušata prilagoditi zvezi v »stari model ljubezni« - v ljubezenski odnos, ki  je povezan z željami egota. Poskušata ga prilagoditi v skladu s sistemom oz. tem, kar jih je družba učila; o tem, kakšen naj bi ljubezenski odnos bil. Notranji konflikti narastejo. Dvojčka razmišljata o tem »kakšna naj bi njihova ljubljena oseba bila«, »kako naj bi se ta oseba v zvezi obnašala« in »kako naj bi  jima njuna veza služila in delovala«. Tako razmišljata, ker sta bila tako naučena, … ker so jih tako naučili drugi oz. družba. Oba dvojčka se v povezanosti počutita sočasno inspirirana in mogočna od moči njune zveze. Dvomi enega ali obeh plamenov vplivajo na to, da se do ljubljene osebe kritično ali nezaupljivo obnašanje. Namen faze Preizkušnje: Povzroči, da zastareli mentalni vzorci o tem »kakšna naj bi ljubezenska zveza bila«, pridejo na površje z namenom, da se jih zavestno zazna in očisti.

3 FAZA: Krize

Značilnosti 3. Faze: Kriza plamena je spoznanje, da mora odločiti ali zavreči sojo ego prepričanje o ljubezenski zvezi ali pa zapustiti svojega ljubljenega. Odcepitev »omejenega in nižjega Jaz-a« oz. odcepitev prepričanj, stališč in želja, ki izgrajujejo identiteto, z namenom, da se doseže višji izraz Ljubezni lahko vodi do trmoglavosti, upiranja, bojazni oz. strahu. Strah vpliva tako, da sproža mnoge slabe in negativne čustvene vzorce. Če se teh vzorcev zavestno zavedamo in jih zavestno zaznamo, ko se sprožijo, se jih lahko osvobodimo. Kljub strahovom se oba dvojčka naravno združita preko faz spajanja, priznanja, odpuščanja in ljubljenja. Ti rituali spajajo višje nivoje zavesti v energijsko polje obeh dvojčkov. To energijsko polje sta ustvarila skupaj. Namen krizne faze: Ustvariti priložnost za zdravljenje in razvijanje mentalnega in čustvenega telesa.

4 FAZA: Tekmovalno – rivalski odnos

Značilnosti 4. faze: Čustveni ego se naravno boji uničenja pred božansko enotno Zavestjo, ki je vkodirana (spojena) v notranjosti zveze Dveh plamenov. Boli nas telo in pojavijo se »ego – tvori«; stari mehanizmi po preživetju, tako da se iz »dna soda« dvigujejo čustveni in mentalni vzorci kot so: kljubovanje, trmoglavost, odpor, manipuliranje, jeza in obsojanje. Eden ali oba dvojčka postaneta čustveno in mentalno preplavljena z globoko bolečino, ki se čuti kot zavrnitev drugega in kot odstop od drug drugega na nivoju duše. Neznosna bolečina na nivoju duše, vodi enega ali oba plamena k fizičnemu umiku od drugega in blokirani komunikaciji zaradi strahu in vprašanj o smiselnosti vsega. Eden ali oba dvojčka lahko tudi poskušata ponovno ustvariti prvotno energijo odnosa oz. obnoviti skupno originalno zedinjeno harmonijo. Namen tekmovalno – rivalskega odnosa: Pogonsko sredstvo obeh individuumov n a poti proti Bogu – Izvorni energiji zaradi zdravljenja in dozorevanja duhovnega (spiritualnega) telesa.
Upoštevajte: Skušnjava po vključevanju v vojne z egom (prepiri) in skušnjava po umiku, je zelo privlačna in težko se ji je upreti. Zato mnogi dvojčki nikoli ne dosežejo Predaje, Sijaja ali Harmonije. Pomnite:
V odnosu sorodnih duš ni prostora za obsojanje in sodbe. Vsaka duša se mora veliko naučiti v hoji po svoji lastni poti in v izkušnjah, ki jih izbere z lastno voljo. Tvoje ne-navezane ljubeče misli bo tvoja ljubljena oseba čutila na podzavestni ravni in s tem boš svojo ljubljeno osebo ohranjal(a) močno.

5 FAZA: Predaja

Značilnosti 5. Faze: Namen in končni cilj zveze je predaja Bogu – Izvorni energiji, z vso vero in zaupanjem, da je zveza varovana z božansko zaščito. Med dvojčki plameni je v glavah sprejeto, da je tiso, kar je najbolje in usojeno zanju, ter za njihovo poslednjo, fizično harmonizacijo, se bo to zgodilo, ko bo čas za to. (Oba dvojčka morata doseči razsvetljenstvo v zaporedju s tem, da sta harmonizirana tudi na mentalno - fizični ravni.) Plamenu »tekmovalcu – rivalcu« je dovoljen prostor in svoboda, da sam izbere ritem in hitrost razvoja lastne poti – izpolnitve svojega lastnega namena. Pomnite: V tej fazi se frekvenca sočutja in razumevanja povrne in s tem sama sebe ohranja. Frekvenca se ohranja ko istočasno daješ in istočasno prejemaš, kar si dal. Predaja dvojčkov pomeni imeti prostor v srcu ljubljene osebe, medtem, ko ljubljena oseba ali ti na polno raziskuješ življenje na način, da postaneš razsvetljeni človek. To je mogoče čas kanaliziranja brezpogojne ljubezni v umetnost, glasbo, pisanje, učenje, aktivno storitev ali kateri drugi kreativen odraz sebe. Namen faze predaje: Pomoč, da vsaka duša spusti ego, razvije vsakdanjo komunikacijo z Bogom (Izvorno energijo) in dokaz polnega zaupanja v Boga, da bo storil, kar je najboljše v najbolj pravem času.

6 FAZA: Samo realizacija, Razsvetljenstvo, Sijaj

Značilnosti 6. faze: Ego ali »omejeni in nižji jaz« umre in Božja energija oz. Izvorna energija prevzame celo telo. To vodi k popolni duhovni prebuditvi, v doseg božanskosti in prihod v popolnoma zbujeno Enost. Pomnite: To je Božanska ljubezen in faza Sijaja (sevanja notranje svetlobe) namesto iskanja romantične ljubezni, ki je plod egota. V tej fazi se s predajo čustvenega, mentalnega in duhovnega telesa doseže polno zrelost in razvitost. Zbudijo se nove kreativnosti in zdravilne sposobnosti, ki so namenjene v pomoč drugim. Namen faze Sijaja (sevanja notranje svetlobe): Vzpostavitev pretoka božanske ljubezni navzven preko telesa in delovanja, ki vibrira na nivoju kateri dviga kolektivno človeško zavest in izboljšuje človeštvo.

7 FAZA: Harmonizacija

Značilnosti 7. Faze: V tej fazi sta se oba dvojčka zbudila. Fizično sta se združila, da asimilirata njuno razvijajočo energijo v novo aktivnost njunega skupnega potenciala, ki se ga zavestno zavedata. Oba dvojčka se popolnoma integrirata, vključita v tretjo energijo brez-pogojne ljubezni na način, ki na druge vpliva tako, da naredijo korak naprej v smeri odpiranja njihovega lastnega srca. Namen faze Harmonizacije: Izpolniti namen in poslanstvo zveze Plamena dvojčka – Duše dvojčice. Obenem spoznati tudi samega sebe oz. doživeti Sebstvo.   Razmerje z dušno dvojčico pride v naše življenje kot pomoč, da utelesimo vibracijo brezpogojne ljubezni. Brezpogojna ljubezen pomeni ljubezen brez pogojev.     Mnoge vas je kriza (beri življenjska preizkušnja) tako pahnila na rob preživetja, da se počutite nemočne - otrple in resnično potrebujejo nekoga, ki bi vas predramil… Vedite, da niste sami. Skupaj smo močnejši, z združenimi močmi zmoremo več…