KAJ JE VIZIJA

Vizija je notranje doživljanje nečesa, kar v sedanjosti – v stvarnosti še ni nastalo. Preprosto povedano, vizija pomeni, da če se danes nahajam v situaciji A, lahko vidimo situacijo B v prihodnosti, kjer se želimo nahajati. V svjem umu se lahko “prestavimo” iz ene (slabe) situacije v drugo (boljšo). V svojem umu kreiramo zaželjeno situacijo v prihodnosti. Vizija je torej most med sedanjostjo in prihodnostjo.

Omenila sem um, kot inkubator vizije… Slednji ima neznansko moč ustvarjanja ali rušenja; s svojimi mislimi, načimom delovanja lahko postanemo kreativni ali destruktivni. Delujemo na zavestnem ali podzavestnem nivoju… Če se ozremo okrog sebe, vidimo, da vse kar ni ustvarila narava je soustvaril človek; računalnik, mobilni telefon, slika na zidu, stavba, pohištvo, skodelica… Potreboval je vizijo. Pogosto se vizija rodi iz “nuje”.  Nuja sproži notranji vzgib, ki žene izumitelja, da bi zadostil želji, da bi izrazil samega sebe, da bi kreiral boljšo prihodnost.

Vizije skupnosti

Vsaka skupnost - združenje posameznikov za dosego skupnega cilja, mora imeti svojo vizijo. Spomnimo se ekipnih športnikov, društvo kmečkih žena, ipd. Vzemimo za primer vizije družinske skupnosti; kjer se vsi člani trudijo, da bi prispevali k (samo)uresničitvi in sicer po svojih najboljših močeh – primerno spolu in starosti.  Vsem je jasen cilj npr. vzdrževanje reda in čistoče v hiši, dobri odnosi – če komu storim krivico, jo poskušam odpraviti, se opravičiti… V teh primerih govorimo o konstruktivni viziji, kjer je delovanje posameznika zase dobro (da si ne nakoplje nalepke len ali nesocialen) in za vse dobro. Ločimo konstruktivne vizije in destruktivne vizije. Destruktivni posameznik v skupini naredi več škode kot jo deset konstruktivnih. Med destruktivne vizionarje bi zagotovo uvrstila slabe voditelje, ki so narod pripeljali na rob obstoja.

Vizionarski vodja in vizija podjetja:

Vizionarski vodja zna postaviti cilje, ki so v smeri, kamor organizacija potuje. Poti ne začrta, temveč ljudem dopušča možnost, da se sami odločajo za najustreznejšo, s tem pa se uvajajo novosti. Vizionarski vodja pove zaposlenim KAJ naj naredijo, ZAKAJ je to potrebno in smiselno ter katere VREDNOTE bodo s tem uresničene. Lastnost vizionarskega vodje je, da zna podrejenim predstaviti jasno sliko prihodnosti. S tem imajo zaposleni jasno predstavo o delu. Predvsem, kaj se od njih pričakuje in katere so njihove vloge v delovnih procesih.

Predstavljajte si razliko med člani tima, ki pač hodijo v službo, da prejmejo plačo in med člani tima, ki so goreče zavezani, da spremenijo svet. Seveda je razlika jasna in očitna.

Ljudje smo čustvena bitja in ne le razumska. Zato ključno vlogo pri vizijah igrajo čustva, občutki; pripadnosti teamu, spoštovanje, toleranca sprejemanja drugačnosti… Mnogi zaposleni so dobre odnose na delovnem mestu postavili na lestvici prioritet pred boljšo plačo. Ljudje katerih delovanje ne izhaja le iz razuma; temveč tudi iz notranjega vzgiba, iz srca so najboljši (so)delavci.

Posameznik težko danes spremeni svet sam, za to potrebuje ekipo somišljenikov, katerim vizija predstavlja skupen cilj. Pri tem igra pomembno vlogo oblikovanje kolektivne zavesti in emocionalni zagon, močno željo po doseganju skupnega cilja.

 

lestev uspeha

Vizija in cilji:

Misel ustvari željo, želja hrepeni po izpolnitvi… tako si zastavimo cilje. Cilji so lahko sanjski. Lepo in prav, da budni sanjamo, bolj rečeno sanjarimo o svojih ciljih. Vendar pa so cilji,  za razliko od sanj nekaj otipljivega, in vključujejo tudi strategijo za njihovo doseganje. Npr. kdo bo kaj naredil, na kakšen način, kakšna bo cena zanj…?
Kar se tiče ciljev so v prednosti vizionarji - ljudje, ki imajo jasno vizijo. Slednji se sprašujejo: »Kaj bo izza ciljev? Kaj se bo zgodilo, ko cilj dosežemo? Je cilj edino, na kar naj polagam pozornost?«
Vprašajmo se: »Je res dovolj, če se otroku prikaže kot cilj nek poklic? Mu bo ta cilj dovolj močan magnet, da ga bo dosegal? Mu bo v užitek, ko bo ugotovil, da to še ni dovolj? Ali je najstnik že zrel, da bi si lahko oblikoval vizijo?«

 

Kdaj je naša vizija prava?

Naj se gre za vizio partnerskega odnosa, družinskega delovanja, vizijo poslovega uspeha, vedno se dogaja to:
- trenutno stanje je nevzdržno… (situacija A), zato si z vizijo ustvarim boljše pogoje (situacija B)
- misel na boljšo prihodnost vizijo v situaciji B je tako močna, da pogosto razmišljam o njej – tudi v sanjah. Navdihuje me s prijetnimi občutki, notranjo izpolnjenostjo. To je to! To je resnično, kar si najbolj želim.
- zastavim si jasen cilj in izdelam načrt kako ga doseči. Slednje ima vlogo kompasa v gozdu.
-delujem v smeri izpolnitve vizije; iščem podobno misleče znance, literatura in nasvete, vse s čimerkoli si lahko pomagam k realizaciji vizije – k dosegu cilja.
- Realizacijo vizije občutimo kot velik doprinost sebi in širši skupnosti in ima dolgoročno gledano pozitivne posledice.