SMO SAMI KREATORJI SVOJEGA ŽIVLJENJA ?

Vse je Eno z Izvorom

Človek  je danes v večini primerov odtujen od svojega bistva. Ne ve, kdo je, od kod prihaja, kam odhaja in kakšen je smisel njegovega bivanja. Na neki točki je človeštvo zašlo s poti, znašli smo se v pozabi. Živimo v strahu, iz strahu pa se porajajo situacije, ki so nasprotne stanju sreče, zdravja, ljubezni, izpolnjenosti… Tako živimo površna življenja, okrog sebe iščemo informacije in navodila, kako naj pravzaprav živimo to življenje. Večina ljudi danes živi prazna življenja, za katera se zdi, da nam pravzaprav ne pripadajo in da nanje nimamo vpliva. Na nas vplivajo mediji, razne ideologije, pričakovanja naših soljudi…Ne zavedamo se, da naša edina resnica in naša prava pot pravzaprav biva v nas samih.

Iskanje  naše lastne resnice je proces, delo včasih ni enostavno, saj smo zapleteni v mrežo prepričanj, pričakovanj in predstav o življenju. Na poti do resnice, je potrebno marsikaj spremeniti, preseči, opustiti, zgraditi na novo …v nas samih, seveda. Tako se korakoma vračamo k samim sebi, presegamo odtujenost. In tukaj se začne proces zavestnega, odgovornega in etičnega kreiranja.

Čarobnost procesa kreiranja je v tem, da spoznanje, da sami (so-)ustvarjamo svoje življenje prinese mnogo radosti, upanja, ko postajamo pozorni na svoje potrebe, postajamo pozornejši tudi do svojih soljudi, postajamo bolj etični in odgovorni.

 

Postanimo (so) kreatorji svojega življenja

V to življenje smo prinesli določene potenciale, podedovali duhovne in fizične komponente, kako bomo to uporabili pri kreaciji našega življenja? Če primerjamo deset zaposlenih, ki prejme enako plačo npr. 1000 EUR in bi na primer imeli enake stroške (stanovanja, dva otroka), kako različno bi porabili ta denar. Torej si predstavljamo, da mnogi z mnogo manj zmorejo ustvariti, skreirati mnogo več…

Principe kreiranja so raziskovali že naši daljni predniki, spomnimo se alkimistov, kabale, danes pa imamo srečo, da so ta nekdaj skrivna znanja našla pot med ljudmi in so  lahko naša rešilna bilka. Tako za posameznika, človeštvo, kakor tudi za naš prelepi planet. In za naše zanamce seveda. Ko bomo ustvarili z občutkom, ljubeznijo, lepoto, bom konstruktivni, delovali bomo v najvišje dobro sebe in skupnosti.. Na ta način lahko kreiramo naše odnose, način, s katerim se bomo preživljali, materialne dobrine … Ne more se zgoditi, da bi s svojimi resničnimi željami komurkoli škodovali, prostor v srcu, kjer so shranjene je ostal čist in nedotaknjen.

  1. Stik s samim seboj. V tem procesu se poglobimo vase, v svojo duševnost; odstranjujemo (negativna prepričanja, strahove dvome…)
  2. Moja resnična želja. Ko smo očiščeni ta želja privre na dan. Pod našim vodstvom bo vaša želja iz dna duše in ne iz ega.
  3. Proces ustvarjanja – kreativna vizualizacija in fizična predstava Pišemo dnevnik, rišemo, skiciramo…raziskujemo, dopolnjujemo
  4. Podpora. Poznamo ljudi, ki nas podpirajo in ljudi, ki nas izkoriščajo. Konstruktivne so mišljenike in destruktivne. Modrost je prepoznati ene in druge. Način, kako si privabimo podporne ljudi in način kako se izognemo destruktivnim vam bo predstavila na delavnici.

 

Kreiranje svojega življenja in visoka mera etičnosti

Ko govorimo o etičnosti predlagam, da si preberete 5 načel reiki- ja, kajti zajemajo vse, kar minimalno potrebujemo za odgovorno življenje. Da sami smo odgovorni, že odkar smo polnoletni – sprejmimo to in temeljito preučimo načela; izprašajmo svojo vest, kolikokrat sem hvaležen za vse, koli krat se ne jezim… S tem kreiramo svojo (boljšo) prihodnost. Kajti ena od človekovih največjih danosti je sposobnost ustvarjanja. Vsak od nas v neki fazi svojega razvoja pride do te točke, na kateri spozna, da je sam so ustvarjalec svojega življenja. To je silno spoznanje, ki na glavo postavi večino naših priučenih s prepričanj o življenju. Čudovito je, ko so nam dana orodja, s katerimi lahko svoje življenje spremenimo na bolje. Seveda pa zavestno kreiranje zahteva veliko mero odgovornosti  in visoko duhovno etičnost.

Ko na novo gradimo predstave o sebi, svetu in življenju, je prav, da se obdamo z ljudmi, ki nas podpirajo pri naših prizadevanjih in verjamejo v nas. Dobrodošlo je, da komuniciramo in izmenjujemo izkušnje z ljudmi, ki so na podobni poti. Ta  trenutek smo kot mlada rastlinica, ki potrebuje podporo in zaščito. Kasneje, ko se bo naš novi način razmišljanja in delovanja utrdil, bomo to sporočilo lahko prenašali dalje.

Zavedajmo se tudi, da smo le kanal in ne vir naših želja, zato se zaščitite (z molkom) pred krajo vaše kreacije lastnega življenja.

 

Molitev vizije ustvarjanja

 

Imam vizijo, v kateri vsi ljudje živijo v miru, imajo dovolj

hrane in streho nad glavo,

v kateri so vsi otroci ljubljeni in vzgojeni tako,

da razvijajo svoje darove,

v kateri igra srce pomembnejšo vlogo kot razum

in v kateri ima modrost večjo veljavo kot bogastvo.

 

V tem svetu vladajo pravičnost, enakost in poštenje.

Naravi se izkazuje čast, zato so vode čiste in prozorne,

zrak pa svež in čist.

Skrb se namenja rastlinam in drevesom,

vse živalske vrste so deležne spoštovanja in prijaznosti.

Vladata sreča in smeh.

 

In ljudje hodijo z roko v roki z angeli.

Hvala vam za ljubezen, razumevanje, modrost, smelost in

ponižnost, s katerimi bom oprail (a) svoje delo pri đirjenju svetlobe.

Naj vstane ves svet.

Tako bodi.