div id="fb-root">

 

PLANETARNA ZAVEST

Starodavne modrosti se danes pojavljajo ravno zaradi tega, ker nas naša običajna, mehanicistična šola mišljenja ni uspela oskrbeti z blagostanjem in vzdržnostjo, ki ju je obljubila. Kitajski izrek opozarja: »Če ne spremenimo smeri, bomo verjetno končali točno tam, kamor smo se namenili.« Kar se tiče današnjega človeštva, bi bilo lahko stanje katastrofalno:

Vprašljiv je že sam naš obstoj na tem planetu. Vendar globalni zlom ni neizbežen. Lahko obrnemo tok dogodkov in tudi scenarij, ki sledi, je povsem možen.

planetarna zavest

Tako se lahko zgodi, da se združimo in sodelujemo v skupnih ciljih – miru in trajnostnemu razvoju. Voditelji poslovnega sveta lahko prepoznajo globoke spremembe in se odzovejo z izdelki in uslugami, prilagojenimi spremenjenim potrebam.

Ker lahko množični mediji raziščejo najnovejše perspektive i odkrijejo nove socialne in kulturne inovacije, se bo pojavila nova vizija narave in nas samih na svetovnem spletu, televiziji ter v komunikacijskih mrežah podjetij in različnih skupnosti.

V civilni družbi bodo alternativna kultura življenja in vrednost osnovane na odgovornosti podprle pravila socialne in ekološke sprejemljivosti. Sprejeti bodo ukrepi za zaščito okolja, za ustvarjanje učinkovitega sistema za distribucijo hrane in naravnih bogastev ter razvijanja in uporabe sprejemljive tehnologije za energijo, transport in kmetijstvo.

V tej pozitivni možnosti bodo sredstva iz vojnih in obrambnih proračunov preusmerjena tako, da bodo služila ljudem. S pomočjo takšnega razvoja bosta povrnjena globalno medsebojno zaupanje in spoštovanje, ki bosta zamenjala nezaupanje, etnične in rasne spore, zatiranje, ekonomske razlike in spolno diskriminacijo. Ljudje in družbe bodo pripravljeni na sodelovanje in ustvarjanje konstruktivnih odnosov .

Tako se bo človeštvo, namesto da konča v sporih in vojnah, dvignilo – ne samo do sprejemljivega sveta samozavestnih in kooperativnih skupnosti, ampak do radostne prihodnosti v miru, uravnoteženosti in popolni samoizpolnitvi.

Einstein je dejal: »Pomembne težave, s katerimi se srečujemo, ne morejo biti razrešene na isti stopnji razmišljanja, na kateri so bile ustvarjene.« Vseeno poskušamo narediti ravno to. Proti terorizmu, revščini, kriminalu, uničevanju okolja, epidemijam in vsem drugim »boleznim civilizacije« se poskušamo boriti z istimi metodami, ki so te probleme ustvarile. Poskušamo s tehnološkimi popravki in z začasnimi ukrepi.

 

Starodavne modrosti

Zaradi globalne krize je človeštvo pričelo iskati nove pristope in načine razmišljanja. Takšni izjemno pomembni načini razmišljanja so izročila starodavnih modrosti, v katerih planetarna zavest ni samo »obrobna opomba«, temveč njihova bit. Ko ta izročila proučujemo, spoznamo, da je nova planetarna zavest v bistvu stara in brezčasna zavest ki je bila sedaj samo ponovno odkrita.

Dejansko je bil skrajni čas za njeno ponovno odkritje. Do sedaj smo bili mnenja, da je tipična »normalna« človeška zavest to, kar sprejemamo s svojimi petimi čutili. Za vse ostalo smo mislili, da je proizvod domišljije. Običajno razumevanje je bilo, da se končujemo tam, kjer se konča naša koža. Drugačni pogledi so bili umeščeni v »new age«, misticizem in »ezoteriko«. Ideje o tem, da pripadamo skupnosti, da obstaja kontekst, v katerem smo delčki neke večje celote, pa so skozi zgodovino naše civilizacije veljale za izjeme.

Omejevalno, mehanično in fragmentalno razmišljanje, ki se je razvilo v zahodnem svetu v zadnjih tristo letih, še sam zahod ni sprejel.

V drugih kulturah je, enako kot prej na Zahodu prevladovala zavest o pripadnosti in enakosti. Večina tradicionalnih kultur se ne strinja s tem, da ljudje nimamo nič skupnega, razen trenutnih interesov, ki se slučajno prepletajo.

Klasičen izvor vseh modrostnih tradiciji pa so ravno koncepti »planetarne zavesti«. Ta pojem definira zavest o naši usodi, ki si jo delimo kot človeška bitja in prebivalci tega planeta. Če želimo preživeti ter omogočiti tudi našim otrokom in vnukom, da bodo imeli varno in znosno prihodnost, moramo negovati planetarno zavest.