VODENJE IN LJUBEZEN

Kdor žanje žetev ljubezni na polju svojega srca je pravi kristjan, pravi sikh, pravi hindujec in pravi musliman. Je pravo človeško bitje na tem svetu. Človek ne more živeti brez ljubezni. Načelo ljubezni je izvor stvarstva Voditelji morajo razviti vseobsegajoč občutek ljubezni, neomejen s političnimi mejami, ki se menjajo iz desetletja v desetletje ali verskimi usmeritvami, ki so prikrojene trenutnim potrebam. »Ljubezen živi v dajanju in odpuščanju, sebičnost živi v jemanju in pozabljanju.« Pomen teh besed postane jasen, ko opazujemo odnos voditelja do 
drugih ljudi.


Planet Zemlja je kot velika zgradba s številnimi sobami v vesolju. Ena soba je Amerika, druga Indija, tretja Kitajska in tako naprej. Če odstranite stene med sobami, se vsi znajdemo v eni sami veliki sobani. Z ljubeznijo in prilagodljivostjo se lahko vsi naučimo živeti skupaj. Zato je pomembno, da se jutrišnji voditelji pripravijo na ta veliki prehod.

Dober voditelj pozna svoje ljudi in zanje skrbi bolje kot njihova lastna mati.
Vztrajati morate na upoštevanju pravil (Sai) organizacije, saj so zgrajena na temeljih ljubezni in ne tiranstva.
Dober voditelj s svojimi sodelavci ne ravna kot s podrejenimi. Zanj so enakopravni člani tima. Glavna vrlina dela z ljudmi je nesebična ljubezen, ljubezen dobre matere, ki šibo uporabi samo zato, da bi poboljšala in ne kaznovala.
Ljubezen (prema) je drugo ime  za pravilno delovanje (dharmo). Je nekaj, kar je prijetno (prijam). Ljubezen je več vredna kot pohvala. Ljubezen je popolnoma nesebična. Ne razlikuje med 'mojim' in 'tvojim'.

Samo kdor je poln te ljubeznijo, lahko ljubi svojo skupnost, svoj narod in ves svet. Njegova ljubezen seže dlje od njega samega in njegove družine in obsega vso družbo. Vedno mora misliti na dobrobit družbe, svojega naroda in vsega sveta. To je odlika pravega voditelja.
Človek brez ljubezni je kot deblo brez življenja. Negujte ljubezen, to je vaš življenjski dih.

Samo kdor udejanja Resnico, Pravilno delovanje, Mir, Ljubezen in Nenasilje, iz tega okusi radost in 
jo deli z drugimi, se lahko imenuje voditelj. Voditelja izberite v vzdušju ljubezni in strpnosti, ne pa z zavistjo, 
razburjenostjo ali poveličevanjem. Če voditelja izberete v vzdušju miru in ljubezni, bo prevladalo sodelovanje in strpnost in vsak bo moral slediti voditeljevim navodilom in ga spoštovati. Le tako boste deležni Božje milosti.

satya sai baba

VODENJE IN SAI BABOVA FORMULA 5D5D:


- odločnost (determination)
- vera v Boga (devotion), predanost 
- (dedication), disciplina (discipline)
- razlikovanje med dobrim in slabim (discrimination)

Kaj je znak vere v Boga? Dober značaj, dobri nagibi, resnica, ljubezen do Boga, disciplina in čut za dolžnost. Kdor poseduje teh šest lastnosti je pravi slednik. Vsi moramo služiti.

Vsak član organizacije mora imeti čut za dolžnost, disciplino in vero v Boga. Toda kljub temu, 
da verujete v Boga in vestno opravljate svoje dolžnosti, vam to ne bo nič koristilo, dokler ne boste prežeti z disciplino.
Življenje voditelja mora biti zaznamovano z vero v Boga, čutom za dolžnost in predanostjo.

Resnični voditelj bi moral delovati za blagostanje vseh ljudi in ohranjati dobro ime svoje domovine.
Prva stvar, ki jo morate storiti, je razviti samozaupanje v ljudeh, ki si ne zaupajo in ki hitro začnejo 
pomišljati, kolebati in ubirati različne poti.
Prva vrlina, ki jo mora voditelj razviti, je pogum. Voditelj se ne sme ničesar bati.
Želim, da postanete voditelji, ki bodo varovali svet. Voditelji, kot so levi – samozavestni, pogumni in pravični. Lev je kralj živali, vi pa bodite kralji med ljudmi.
Znebite se strahu, opravljajte svoje delo pogumno in odločno, naj vas prihodnost ne skrbi, predajte se služenju! Če boste delovali v tem duhu, boste dobro služili svojemu narodu.
Dober voditelj mora vztrajati vsem oviram in težavam navkljub.

Svet se veseli vašega vodenja pri vzpostavljanju in zagotavljanju miru. Tega pa ne morete doseči s sovraštvom in jezo.

Kdor se dosledno drži discipline in razvija sposobnost razlikovanja med dobrim in slabim lahko s svojim življenjem postane vzoren voditelj. Posedovati mora dober značaj in čut za moralo. Da bi to lahko dosegel, si mora prizadevati za čistost svojih misli, besed in dejanj.

Samo, če voditelj premore disciplino in je vzor dobrih navad, bodo njegovi učenci postali vzorni posamezniki in državljani. Kako lahko vodite bojevnike v bitko, če ne poznate umetnosti bojevanja, če ste sami neučinkovit 
instrument? Vodenja drugih se lahko lotite le, če ste sami sposobni dosledno upoštevati disciplino