VPLIV ŠKODLJIVIH ENERGIJ

Kaj je biopolje?

Biopolje je fino polje - energija, ki se ga do sedaj s fizikalnimi sredstvi še ni dalo izmeriti ali opisati. Biopolje je biološko polje energije, ki obdajajo vse živo in neživo. Biopolje je t.i. aura, nevidni plašč energije. Torej ga povezujemo z materijo živih bitij, na katere tudi vpliva. Vsak organizem ima svoje lastno in zaključeno biopolje, ki je istočasno povezano tudi z drugimi biopolji ter poljem planeta Zemlja. Le-to med seboj povezuje vsaj ostala polja. Nosilci informacij v tem primeru so fotoni. Na najbolj elementarni ravni človek ni kemična reakcija, temveč energetski naboj. Človek in vsaka živa stvar je skupek energije v polju energije, povezan z drugimi stvarmi na svetu. To pulzirajoče energijsko polje je osrednji dinamo naše biti in zavesti, alfa in omega našega obstoja. Naše telo v odnosu do vesolja ne pozna dvojnosti "jaz" in "nejaz", saj ju povezuje bazično energijsko polje. Polje vpliva na najvišje funkcije našega uma in je vir informacij, ki določa rast naših teles. "Polje", kot se je nekoč slikovito izrazil Einstein, "je edina stvarnost."

 

Motnje v biopolju – motnje v prostoru

 

Motnje v biopolju nastanejo zaradi  povečane stopnja entropije (entropija je stanje, ki vodi k kaosu, neredu)  in sicer tako zelo, da to že škoduje našemu zdravju. Entropija v biopolju pa ni nič drugega kot motnja v informacijah. Po spoznanjih, dobljenih z raziskavami biopolja, je stvaritelj vsega manifestirajočega - zavest duhovnega sveta ali izvor. Vse manifestirajoče pa je nastalo iz izvornih informacij.

Ta spoznanja se povsem ujemajo z najnovejšimi ugotovitvami fizike, ki jih obravnava teorija strun. Po tej teoriji je vsa snov v vesolju nastala iz informacij. Prav tako so ta spoznanja skladna tudi z religijo, omenimo citat iz Svetega pisma: »Beseda je meso postala in med nami prebivala«.Popolnoma čista izvorna informacija nima entropije, (kaosa, nereda)pomeni uravnoteženo biopolje in takšna sta posledično tudi zdravje in življenje. Zdravje in življenje pa ne moreta biti popolna tam, kjer za čistost biopolja ni ustreznih razmer. Bolj ko je neko biopolje moteno, manj je čisto ali uravnoteženo, in to povleče za seboj vsako stvaritev, ki sodi v to biopolje.

Čistost biopolja je povezana s čistostjo izvornih informacij. Informacije pa lahko pridejo do biopolja v svoji čisti izvorni obliki ali pa so iz različnih razlogov motene. Izvorne informacije prihajajo v našo dimenzijo skozi prehode med dimenzijami, prav tako potujejo tudi skozi manifestativni svet, preden se usidrajo v njegovo strukturo.


Vrste entropij (škodljivih vplivov na prostor)

Obstoječi manifestativni svet z energijskim pulziranjem odpošilja v prostor sporočila o stanju lastne vsebine.

1.) Človekova destruktivna narava;
Omenili smo že, da je beseda meso postala: destruktivne besede, poniževanje, kričanje, žaljivke, obtoževanje ipd. v partnerskem razmerju in med sostanovalci. . Predvsem huda negativna čustva, ki nastanejo ob splavu, histeričnih izbruhih, kraji denarja, lažnim obtožbam, prevarah vseh vrst ipd. tistih, ki so nastale ob negativnih čustvenih dogodkih in mislih, ki vsebujejo zlo, skratka o vsem, čemur poenostavljeno rečemo hudobija. Tudi prikrita jeza in »tihi dnevi« ter želja po maščevanju ali maščevalne namere shranijo v prostor slabo energijo.

2.) Elektromagnetno sevanje; bivališče v bližini daljnovoda, transformatorske postaje, spanje v prostorih z veliko električnih naprav, uživanje hrane iz mikrovalovne pečice, spanje ob mobilnem telefonu,

3.) Anomalije zaradi geoloških posebnosti zemljišča;
Določeni geološki predeli (soška fronta) nosijo »zapise« svoje težke preteklosti. Življenje v hiši, ki je postavljena na zelo strmem pobočju (slaba energija) ali v močvirnati kotanji.